< >

آخر هر هفته همراه فروش ویژه

مرودشت درجه یک

دریافت قیمت : ۰۹۱۳۱۰۳۹۱۵۱

قیمت سنگ درجه یک مرودشت در اصفهان :

قیمت سنگ درجه یک مرودشت شیراز بسته به ساب و ضخامت و همچنین سورت شدن دسته سنگ متفاوت است . سنگ مرودشت شیراز با ضخامت ۱.۵ سانت تا ۱.۷ سانت ارائه می گردد همچنین با دسته سنگ های سورت شدن بصورت سنگ مرودشت سوپر ، سنگ مرودشت ممتاز ، سنگ مرودشت درجه یک ، سنگ مرودشت درجه ۲ تولید ، تقسیم و قیمت گذاری می گردد .