< >

آخر هر هفته همراه فروش ویژه

مرودشت سوپر

دریافت قیمت : ۰۹۱۳۱۰۳۹۱۵۱

قیمت سنگ مرودشت شیراز بسته به ساب و ضخامت سنگ و همچنین سورت شدن دسته سنگ متفاوت است سنگ طولی مرودشت شیراز با ضخامت ۱.۵ سانت تا ۱.۷ سانت ارائه می گردد همچنین با دسته سنگ های سورت شدن بصورت سنگ مرودشت سوپر ، سنگ مرودشت ممتاز ، سنگ مرودشت درجه یک ، سنگ مرودشت درجه ۲ تولید ، تقسیم و قیمت گذاری می گردد.