< >

آخر هر هفته همراه فروش ویژه

مرودشت ممتاز

دریافت قیمت : ۰۹۱۳۱۰۳۹۱۵۱

از نظر کاربری لایم استون مرودشت عمدتا در نمای داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد ولی می توان از آن در نمای بیرونی ساختمان نیز استفاده کرد. جهت استفاده در نمای بیرون به شما پیشنهاد می کنیم از مواد نانو استفاده کرده و همچنین جهت چسبندگی بالا در نما نیاز به دقت بیشتری در هنگام نصب و اجرای آن دارد.