< >

آخر هر هفته همراه فروش ویژه

کریستال بوش همر

دریافت قیمت : ۰۹۱۳۱۰۳۹۱۵۱

سنگ کریستال بوشهمر لایبید

یک نوع از سنگ ‌‌‌‌های چینی، سنگ کریستال بوشهمر است که با توجه به خصوصیات ذاتی از آن بیشتر در نمای بیرون و همچنین محوطه سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از نظر رنگ نیز دارای زمینه آبی روشن با هاله‌‌‌‌های سفید است. البته باید این موضوع را نیز یادآور شد که از آن به عنوان کریستال لایبد نیز یاد می‌کنند یکی از انواع فرآوری آن بوش همر است. بوش همر به نوعی همان تیشه ای سوزنی است که به صورت چکشی و دورانی بر روی سطح سنگ چرخیده و به صورت یکنواخت سطح سنگ کریستال را سوزنی می‌نماید. در بخش زیر نمونه‌‌‌‌های از کریستال بوش همر را مشاهده خواهیم کرد.